Přírodní vs. syntetická kosmetika – mýty a fakta

Přírodní vs. syntetická kosmetika – mýty a fakta

doc. Ing. Iveta Hrádková, Ph.D.

Je syntetická kosmetika plná škodlivé chemie? A přírodní jediná bezpečná? Docentka z Ústavu kosmetiky VŠCHT vyvrací nejčastější mýty o kosmetice.

Syntetická kosmetika je často démonizována kvůli jejímu chemickému složení. Někteří tvrdí, že dokonce škodí našemu zdraví, a proto ji nepoužívají. Přírodní kosmetika je naopak vyzdvihována jako jediná bezpečná jak pro nás, tak pro planetu. Ale co když je to opět jen marketing firem, které ji prodávají?

Zeptali jsme se proto nezávislého odborníka, který celý život zasvětil kosmetice a to z pohledu složení - doc. Ing. Hrádkové, Ph.D.

Co je vlastně přírodní kosmetika?

Za posledních několik let vzrostla poptávka spotřebitelů po přírodní, bio nebo organic kosmetice. Jsou to rozdílné pojmy, které nejsou vždy úplně jasné.

Přírodní kosmetika zatím není celosvětově definována, ani neexistují předpisy k její regulaci. Z roku 2000 existuje definice Výboru pro veřejné zdraví Rady Evropy. Na základě této definice lze považovat kosmetický přípravek za přírodní, pokud je připraven ze složek přírodního původu (rostliny, zvířata, minerály) získaných mikrobiologickými, enzymatickými nebo fyzikálními metodami, jako je lisování, destilace, extrakce nebo filtrace nebo sušení.

Mýtus č. 1: Přírodní kosmetika je lepší než syntetická kosmetika, neboť neobsahuje žádné „chemikálie“.

Pravda: Veškeré sloučeniny, které se v kosmetickém přípravku použijí, je možné popsat chemickým vzorcem, takže „chemikálií“ můžeme nazvat jak v přírodě běžně se vyskytující močovinu, tokoferoly nebo rostlinné oleje.

Je nutné také definovat slovo „lepší“. Znamená to lepší z hlediska původu, možnost vzniku alergie? Přírodní suroviny, především vonné látky, bývají velmi často spjaty s alergickými reakcemi. Tyto vonné látky bývají nahrazovány syntetickými analogy, které nejsou alergenní.

Je důležité uvést, že do kosmetických přípravků je možné použít pouze suroviny, které jsou bezpečné pro zdraví člověka. U některých surovin samozřejmě záleží i na koncentraci ve výrobku. Kosmetika, na rozdíl od léčiv nesmí mít vedlejší účinky.

Mýtus č. 2: Přírodní kosmetika není účinná.

Pravda: Obecně všechny kosmetické přípravky musí splňovat deklarovaný účinek – např. pokud výrobek deklaruje, že má hydratační účinek, musí hydratovat.

Mýtus č. 3: Jedině přírodní kosmetika a její výroba je šetrná k životnímu prostředí.

Pravda: Výroba konvenční a přírodní kosmetiky se od sebe neliší, pouze kvalita vstupní suroviny.

Mýtus č. 4: Jsem alergik, proto používám jedině přírodní kosmetiku, která je bez veškerých alergenů.

Pravda: Naopak, přírodní suroviny jsou známé tím, že mohou obsahovat daleko více alergenů než suroviny syntetické.

Mýtus č. 5: Přírodní kosmetika je to samé co biokosmetika.

Pravda: Výrobce může používat na kosmetickém přípravku ochrannou známku/certifikát, např. přírodní, bio, natural nebo organic. Výrobek pak musí být v souladu s pravidly certifikační společnosti a zároveň si výrobce koupí u certifikační firmy práva na užívání ochranné známky.

Nejrozšířenější ochranné známky u nás

V České republice je nejrozšířenější značka CPK – Certifikovaná přírodní a CPK bio.

CPK – Certifikovaná přírodní kosmetika

Výrobek označený CPK – Certifikovaná přírodní je takový kosmetický přípravek, který splnil parametry Standardů:

 • Obsahuje minimálně 85 % složek přírodního původ.
 • Obsahuje látky ze skupiny surovin, které jsou uvedeny v příloze 1 Standardů.

CPK bio kosmetika

Výrobek označený CPK bio je takový kosmetický přípravek, který splnil parametry Standardů:

 • Nesmí být složen z olejů a tuků upravených chemickou rafinací.
 • Obsahuje minimálně 90 % surovin přírodního původu, přičemž minimálně 20 % hmotnostního podílu přírodních složek musí být bio.

Mezinárodně rozšířené ochranné známky

Mezinárodně rozšířený je tzv. Standard COSMOS – COSMOS organic a COSMOS natural, který se používá v 70 zemích světa.

Standard COSMOS definuje kritéria, která musí výrobci splňovat, aby doložili spotřebitelům, že jejich výrobky jsou organické nebo přírodní a jsou vyráběny v souladu s nejvyšší možnou udržitelností.

COSMOS organic

COSMOS organic jsou označeny kosmetické přípravky, které:

 • Splňují Standard COSMOS.
 • Obsahují minimálně 95 % fyzikálně zpracovaných agro-složek v bio kvalitě.

COSMOS natural

COSMOS natural jsou označeny kosmetické přípravky, které:

 • Splňují Standard COSMOS.
 • Ale nesplňují minimální podíl 95 % fyzikálně zpracovaných agro-složek v bio kvalitě.

cosmos natural, cosmos organic

 

Mýtus č. 6: Až 60% všech látek, co naneseme na kůži, se vstřebá. Proto bychom se měli mazat jen tím, co můžeme sníst.

Pravda: Vstřebatelnost složek kosmetiky je různá. Záleží na velikosti molekul, jejím charakteru a formě kosmetického přípravku. Většina složek kosmetických přípravků se vstřebává do epidermis, horních vrstev pokožky, pouze některé složky do hlubších vrstev pokožky.

 

Mýtus č. 7: Vše, co naneseme na kůži, se dostane až do našeho krevního řečiště, kde může způsobit neznámé škody.

Pravda: Každá surovina, která se používá v kosmetických přípravcích, prochází testováním na kožní:

 • absorpci
 • penetraci
 • akutní toxicitu
 • toxicitu po opakované dávce
 • kožní leptavost a dráždivost
 • mutagenitu
 • genotoxicitu
 • dalšími testy

Po vyhodnocení těchto zkoušek je rozhodnuto, zda daná surovina se může použít bez omezení koncentrace, s omezením maximální koncentrace nebo se v kosmetických přípravcích nesmí používat vůbec.

Většina kosmetických surovin se absorbuje ve vrchních vrstvách pokožky a do krevního řečiště nepenetruje. Pokud surovina do krevního řečiště proniká, musí pronikat v takové koncentraci, která je pro lidské zdraví bezpečná.

 

Mýtus č. 8: Parabeny jsou nejznámější alergeny v konvenční kosmetice. Působí jako endokrinní disruptory - mohou narušit produkci pohlavních hormonů a ovlivnit plodnost žen.

Pravda: V kosmetice jsou nejčastějšími alergeny vonné látky a konzervanty.

Parabeny jsou konzervanty a mohou způsobovat také alergie, ale nejsou jedinými konzervanty, které způsobují alergické reakce. Koncentrace konzervantů, a tedy i parabenů, je legislativně omezena tak, aby nepůsobily negativně na lidské zdraví.

U propylparabenu a butylparabenu bylo zjištěno při vysokých koncentracích (které se ovšem v kosmetických přípravcích nepoužívají), že mohou působit jako endokrinní disruptory. Z toho důvodu byly sníženy jejich maximální možné koncentrace vůči dalším parabenům – methylparabenu a ethylparabenu.

 

Mýtus č. 9: Silikony v konvenční kosmetice jsou škodlivé - ucpávají póry, zamezují vstřebávání dalších látek, zatěžují vlasy, nelze se jich snadno zbavit a mají negativní vliv na životní prostředí.

Pravda: Silikony používané v kosmetickém průmyslu jsou speciálně vyvinuté pro kosmetické přípravky a prochází již dříve zmíněným testováním.

Rozlišujeme několik druhů silikonů – těkavé a netěkavé.

 • Netěkavé zůstávají na povrchu pokožky nebo vlasu a jsou odstraněny při odličování.
 • Těkavé se po nějaké době odpaří.

Silikony nezpůsobují alergie, nevstřebávají se, neoxidují a nejsou komedogenní, tedy neucpávají póry.

Jejich vlastností je, že dobře kloužou po povrchu, tedy produkt, který je obsahuje, bude dobře roztíratelný, čehož se využívá v dekorativní kosmetice, ale také ve sluneční kosmetice. Ve vlasové kosmetice se používají k vyhlazení vlasů.

K jejich nevýhodám patří, že nejsou biologicky rozložitelné.

Fakt, zda silikony zamezují vstřebávání dalších látek nebo zatěžují vlasy, nebyl vědecky zkoumán a jedná se o individuální zkušenosti spotřebitelů.

 

doc. Ing. Iveta Hrádková, Ph.D.
autor článku
Doc. Ing. Iveta Hrádková, Ph.D. vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou. Po studiích začala působit na stejnojmenné univerzitě na Ústavu tuků a kosmetiky. Specializuje se na chemii a technologii kosmetiky. Je také autorkou mnoha publikací na toto téma.