Pohlavné orgány a sexuálne zdravie

Intimita zastává významnou roli ve vývoji každého jedince a je jednou z klíčových podmínek našeho zdravého citového a osobnostního rozvoje.