Intimita

Intimita zastává významnou roli ve vývoji každého jedince a je jednou z klíčových podmínek našeho zdravého citového a osobnostního rozvoje.

Problémy v intimní oblasti jsou vysoce osobního charakteru a je nutné je včas rozpoznat a účinně eliminovat.

Prevence je základ

Velmi důležitá je prevence, jejímž cílem je udržet zdravé, přirozené prostředí intimních oblastí. K tomu přispívají nejen speciální produkty určené k intimní hygieně, ale i vitamínové přípravky obsahující často vyvážené množství doporučených minerálních prvků.

Ženské problémy

U žen jde nejčastěji o nepříjemné příznaky související primárně s vaginální infekcí, nebo rozmanité obtíže spojené s menstruací, či menopauzou. Nepříjemné projevy zde napomůže řešit zejména spektrum vybraných vaginálních krémů a čípků.

Mužské problémy

Pro podporu ženského a mužského libida doporučujeme přípravky značek Arginmax nebo Clavin. K intimním problémům se také řadí obtíže urologického charakteru a u mužů pak specifické problémy s prostatou. Pro obojí je možné využít zejména nabídku množství účinných rostlinných čajů a extraktů z rostlin.