Paměť, únava a stres

Mozková tkáň, její struktura a vývoj řídících funkcí centrální nervové soustavy závisí na počtu a funkčním propojení miliard nervových buněk.