Inkontinence

Inkontinence, neboli samovolný únik moči, postihuje jak ženy, tak muže. Ačkoliv si tento problém pojíme zejména s vyšším věkem, může postihnout i mladší věkové kategorie. Jak se tomuto nepříjemnému problému vyhnout?