Loratadin Ratiopharm 10 mg 30 tablet

Loratadin

K léčbě příznaků alergické rýmy, jako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí a chronické kopřivky. Více

173 5,8 / 1 tableta
Mrzí nás to, ale není skladem
  • Rodinná lékárna s 30letou tradicí
  • 99% zákazníků nás doporučuje
  • Výhodné ceny pro registrované
  • Eko balení šetrné k planetě

Popis

Loratadin Ratiopharm 10 mg 30 tablet

Loratadin, léčivá látka přípravku Loratadin ratiopharm, je látka zabraňující působení histaminu a tím rozvoji alergických reakcí. Loratadin v obvyklých léčebných dávkách nemá tlumivý (sedativní) účinek na nervový systém, proto neovlivňuje psychomotorickou výkonnostPřípravek Loratadin ratiopharm se užívá při léčbě alergické rýmy, tlumí její příznakyjako je kýchání, výtok z nosu, svědění v nose, svědění a pálení očí. Dále se užívá při léčbě příznaků chronické kopřivkyjako je svědění, zarudnutí a vyrážka na kůži.

Přípravek Loratadin ratiopharm mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let s hmotností vyšší než 30 kg.
Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a dospívající starší než 12 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Loratadin ratiopharm užívat

Neužívejte přípravek Loratadin ratiopharm:

jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Loratadin ratiopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. - jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater, lékař Vám upraví dávkování.

Přípravek Loratadin ratiopharm ovlivňuje výsledky kožních testůa proto je třeba 2 dny před jejich provedením užívání přípravku přerušit.

Další léčivé přípravky a přípravek Loratadin ratiopharm

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(anebo které možná budete užívat.
Možné vzájemné působení se může objevit v případě léků s obsahem všech známých inhibitorů CYP3A4 nebo CYP2D6 a může vést ke zvýšení hladin loratadinu, což může způsobit zvýšený výskyt nežádoucích účinků.

Užívání přípravku Loratadin ratiopharm s jídlem, pitím a alkoholem

Tablety mohou být užívány nezávisle na jídle. Loratadin nezvyšuje účinek alkoholu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

těhotenství je lépe se vyhnout užívání přípravku Loratadin ratiopharm.Přípravek Loratadin ratiopharm by během kojení neměl být užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Pacienti užívající loratadin mohou pociťovat ospalost, která by mohla ovlivnit schopnost řídit neboobsluhovat stroje.

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u vás projeví reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, dušnost, včetně otoku obličeje ahrtanu), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Další nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): ospalost.
M
éně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu a nespavost. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)závratě, křeče, zrychlený tlukot srdce abušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, zánět žaludku, abnormální funkce jater, vypadávání vlasů, anafylaxe (prudká reakce z přecitlivělosti) a alergické kožní reakce (vyrážka, svědění).
Není známo 
(frekvenci nelze z dostupných údajů určit)zvýšení tělesné hmotnosti.

Další nežádoucí účinky u dětí (od 2 do 12 let)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): bolest hlavy, nervozita a únava

Složení

Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob,
magnesium-stearát.

Použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí a dospívající starší než 12 let užívají 1x denně 1 tabletu.
Děti od 2 do 12 let s hmotností vyšší než 30 kg užívají 1x denně 1 tabletu. 
této věkové kategorii se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.
Přípravek 
Loratadin ratiopharm není určen pro děti mladší než 2 roky nebo s hmotností nižší než 30kg. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater lékař upraví dávkování.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Loratadin ratiopharm, než jste měl(a):

Při předávkování nebo náhodném požití tablet se poraďte s lékařem. Po předávkování byla hlášena ospalost, zrychlená srdeční činnost, bolesti hlavy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Loratadin ratiopharm:

Při náhodném vynechání dávky je třeba ji užít co nejdříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abystenahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

Parametry

Registrovaný léčivý přípravek. Prosím, čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Parametry
Kód produktu4030096103206
SUKL97393
EAN4030096103206
FormaTablety
ZnačkaLoratadin
ATC názevLoratadin
KategorieAtopický ekzém - Léky, Atopický ekzém

Stáhnout příbalový leták

Hodnocení produktu

V zájmu transparentnosti recenze nijak neovlivňujeme.
0 ***** 0 hodnocení

Tento produkt zatím nikdo nehodnotil.

Přidat hodnocení
Vaše hodnocení