Mohou Omega 3 snížit riziko úmrtí na onemocnění srdce? Studie tvrdí až o 35%

22. 4. 2021

Mohou Omega 3 snížit riziko úmrtí na onemocnění srdce? Studie tvrdí až o 35%

Shrnutí
 • na kardiovaskulární onemocnění umírá ročně ve světě více než 7 mil. lidí 
 • některé studie ukazují, že lze snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí z těchto příčin až o 35% vyšším příjmem Omega 3 mastných kyselin (a to i za pomoci suplementů s Omega 3)
 • WHO doporučuje příjem 250 – 500 mg denně EPA a DHA Omega 3 mastných kyselin, avšak zmíněné studie zaznamenaly ještě lepší výsledky s vyššími dávkami EPA a DHA Omega 3 denně 
 • Češi mají v průměru velmi nízkou hladinu Omega 3 v krvi (proto se doporučuje přijímat 2-3x týdně tučné mořské ryby, příp. doplňky stravy - jak vybrat kvalitní Omega 3 jsem napsala v předchozím článku)
 • důležitost Omega 3 živin pro naše tělo a zvyšování jejich hladiny v krvi potvrdil i Státní zdravotní ústav ve své intervenční studii

Mohou Omega 3 snížit riziko onemocnění srdce?

Na kardiovaskulární choroby umírá po celém světě každý rok více než 7 miliónů lidí. Ačkoliv se vždy jedná o souhru mnoha faktorů, některé studie naznačují, že dostatečný příjem Omega 3 mastných kyselin (z nich zejména EPA  a DHA) může snížit riziko různých typů kardiovaskulárních onemocnění. Ta nejnovější tvrdí, že dokonce až o 35%.[1]

Co bylo vědci zatím zjištěno?

2020 - Meta analýza uveřejněná v Mayo Clinic Proceedings

Zatím nejrozsáhlejší studie na toto téma byla zveřejněna v roce 2020 v Mayo Clinic Proceedings. Výzkum potvrdil, že vyšší příjem EPA a DHA (tj. dvou hlavních Omega 3 mastných kyselin) snižuje risk: 

-       fatálního infarktu myokardu (o 35 %),

-       infarktu myokardu (o 13 %),

-       koronárního onemocnění srdce (o 10 %),

-       úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční (o 9 %)

Snížení rizika kardiovaskulárního onemocnění se také potvrdilo u rizikových skupin obyvatel: 

-       s vysokou hladinou triglyceridů (o 16%)

-       s vysokým LDL cholesterolem (o 14%)

A nejednalo se o žádnou malou studii. Ba naopak, šlo o komplexní meta-analýzu[2] 40 klinických studií a dohromady se jí účastnilo přes 130 000 lidí. 

Nanejvýš zajímavé bylo zjištění, že s vyšším příjmem EPA a DHA Omega 3 se zlepšují i výsledky. Po přidání dalších 1000 mg těchto mastných kyselin, se totiž snížilo riziko kardiovaskulárního onemocnění o dalších 5,8% a riziko infarktu myokardu o dalších 9%. 

To vedlo autory k závěru, že: „ Každý by měl zvážit užívání doplňků stravy s Omega 3 mastnými kyselinami (EPA a DHA) v dávkách 1000 až 2000 mg EPA a DHA denně, neboť takové množství je zřídkakdy pokryto naší západní stravou, a to i když jíme pravidelně ryby.” Jen pro zajímavost, toto množství je 2x až 4x vyšší než co doporučuje WHO (Světová zdravotnická organizace).[3]Tato studie tak potvrdila a rozšířila závěry studií předchozích, ke kterým se (nyní už jen ve zkratce) vrátím:
 

2019 – Meta analýza provedená univerzitou Harvard T.H. Chan School of Public Health[4]

   • Účastníci: více než 120 000 dospělých z 13 randomizovaných studií
   • Předmět zkoumání: vztah mezi doplňky stravy s Omega 3 mastnými kyselinami a rizikem kardiovaskulárních onemocnění
   • Závěr: Lidé užívající denně doplňky stravy s Omega 3 mastnými kyselinami měli oproti těm užívající placebo až o 8% nižší riziko infarktu a úmrtí z důvodu aterosklerózy či jiného kardiovaskulárního onemocnění (to samé však nebylo prokázáno pro mrtvici). Množství podávaných Omega 3 mastných kyselin se denně pohybovalo kolem 840 mg, ale autoři studie dodávají, že vyšší dávky byly spojované ještě s lepšími výsledky. 

2018 – Studie zveřejněná v The New England Journal of Medicine[5]

 • Účastníci: 26 000 dospělých nad 50 let, kteří neprodělali žádnou kardiovaskulární chorobu ani rakovinu
 • Předmět zkoumání: vztah doplňků stravy s vit. D a Omega 2 mastnými kyselinami a rizikem kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny
 • Doba trvání: 5 let
 • Závěr: Lidé ve skupině, které byl denně podáván doplněk stravy s 840 mg Omega 3 mastnými kyselinami, měli o 28% nižší riziko infarktu v porovnání se skupinou užívající placebo. 

Kromě výše zmíněných existuje dále více než 27 000 publikovaných studií zkoumající účinky Omega 3 na lidský organismus, a to z nich dělá jednu z nejprozkoumanějších živin na světě.


Máte dostatek Omega 3 mastných kyselin?

Hodně lidí po celém světě trpí deficitem Omega 3 mastných kyselin. Jak vidíme na barevné mapě, Česká republika patří bohužel mezi ně (částečně to bude i tím, že nemáme moře). [6]

Pokud si budete chtít rychle zjistit, jak jste na tom zrovny vy, doporučuji si udělat domácí test, který již lze koupit kdekoliv na internetu, příp. krevní rozbor. 

Hlavním zdrojem Omega 3 jsou tučné mořské ryby. Pokud je nemáte ve svém jídelníčku 2 - 3x týdně, doporučuji stravu doplnit doplňkami stravy s Omega 3 (ty nejkvalitnější jsem vybrala v článku Jak vybrat nejlepší doplněk stravy s Omega 3).

hladiny omega 3 ve světě
Jak je vidět z mapy, Česká republika patří mezi oblasti s nízkou hladinou Omega 3 mastných kyselin v krvi. Abychom se dostali na doporučené hodnoty, potřebovali bychom přijímat podle WHO 250 – 500 mg denně EPA a DHA, podle uvedených studií dokonce až skoro 4x více.

PharmDr. Hana Chudobová

Vystudovala klinickou farmacii na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradce Králové. Zanedlouho poté začala provozovat svoji vlastní lékárnu, kterou má až do současnosti. Za tu dobu si rozšířila odborný rozhled nejen řadou certifikovaných kurzů o poradenství ve farmacii, ale především denodenní prací s pacienty,  kteří se za ní vrací již přes 30 let. V praxi využívá své bohaté znalosti a zkušenosti s pacienty společně s poznatky současné medicíny. Práci ve farmacii má ráda, přináší jí radost a proto se jí věnuje celý život.


[1] https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)30985-X/fulltext

[2] Metaanalýza je vědecká metoda, která souhrnně analyzuje data z několika dílčích na sobě nezávislých studií. Cílem je identifikace a kvantifikace převažujících trendů nebo zjištění příčin rozdílných závěrů prací. Pokud je metaanalýza provedena správně, poskytne mnohem přesnější a objektivnější údaje, než jednotlivé studie. (zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Metaanalýza)

[6] https://www.meg-3.com/en_JP/health-benefits.html

Dostávejte ty nejlepší tipy o zdraví zdarma

Newsletter background