Alergia

Alergie je nepřiměřená reakce organismu na podněty vnějšího prostředí. Její průvodní projevy mohou být mírné, ve výjimečných případech ale až život ohrožující (například v podobě anafylaktického šoku).

Doba trvání alergických projevů záleží na typu alergické reakce a je vysoce individuální - od krátkodobé, přes sezónní až celoživotní.

Sortiment volně prodejných antihistaminik je určen ke zmírnění lehčích a přechodných forem alergických projevů, kterými nejčastěji jsou kožní vyrážka, pálení v očích, kýchání. Je dostupný nejčastěji ve formě tabletsprejůgelů, nebo očních kapek.