Alergia

Alergie je nepřiměřená reakce organismu na podněty vnějšího prostředí. Její průvodní projevy mohou být mírné, ve výjimečných případech ale až život ohrožující (například v podobě anafylaktického šoku).